บจ.บอล 2015 จำกัด

ชื่อ: บจ.บอล 2015 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการถนนและงานก่อสร้างอย่างอื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 10/1287 ซอยนวมินทร์ 93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 3/31/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.บอล 2015 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.บอล 2015 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.บอล 2015 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.บอล 2015 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.บอล 2015 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/31/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการถนนและงานก่อสร้างอย่างอื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10/1287 ซอยนวมินทร์ 93 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240