บจ.บิ๊ก บอส.คอม จำกัด

ชื่อ: บจ.บิ๊ก บอส.คอม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับป็นที่ปรึกษาดูแล ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของข้อมูล

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 30, 32, 34, 36, 38 อาคารเค.บี.เอส บิลดิ้ง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 306 ถนนมเหสักข์3 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่จดทะเบียน: 4/10/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.บิ๊ก บอส.คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.บิ๊ก บอส.คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.บิ๊ก บอส.คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.บิ๊ก บอส.คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.บิ๊ก บอส.คอม จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4/10/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับป็นที่ปรึกษาดูแล ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของข้อมูล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 30, 32, 34, 36, 38 อาคารเค.บี.เอส บิลดิ้ง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 306 ถนนมเหสักข์3 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500