บจ.บิ๊ก สปริง เดย์ ซีฟูด จำกัด

ชื่อ: บจ.บิ๊ก สปริง เดย์ ซีฟูด จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 35/229 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่จดทะเบียน: 7/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.บิ๊ก สปริง เดย์ ซีฟูด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.บิ๊ก สปริง เดย์ ซีฟูด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.บิ๊ก สปริง เดย์ ซีฟูด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.บิ๊ก สปริง เดย์ ซีฟูด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.บิ๊ก สปริง เดย์ ซีฟูด จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 35/229 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120