บจ.บีที กาเมนต์ (2019) จำกัด

ชื่อ: บจ.บีที กาเมนต์ (2019) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดกีฬา ชุดลำลอง และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 12/1 ซอย2(ถนนปากน้ำ) ถนนปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

วันที่จดทะเบียน: 9/17/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.บีที กาเมนต์ (2019) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.บีที กาเมนต์ (2019) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.บีที กาเมนต์ (2019) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.บีที กาเมนต์ (2019) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.บีที กาเมนต์ (2019) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/17/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดกีฬา ชุดลำลอง และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 12/1 ซอย2(ถนนปากน้ำ) ถนนปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000