บจ.บี. เอ็น. เอฟ กีฟเวอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.บี. เอ็น. เอฟ กีฟเวอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค อาหารเสริมสุขภาพ ความงาม อุปกรณ์ออกกำลังกาย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88 ซอยลาซาล 58 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่จดทะเบียน: 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.บี. เอ็น. เอฟ กีฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.บี. เอ็น. เอฟ กีฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.บี. เอ็น. เอฟ กีฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.บี. เอ็น. เอฟ กีฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.บี. เอ็น. เอฟ กีฟเวอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค อาหารเสริมสุขภาพ ความงาม อุปกรณ์ออกกำลังกาย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 88 ซอยลาซาล 58 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260