บจ.บุญนำ โคโคนัท จำกัด

ชื่อ: บจ.บุญนำ โคโคนัท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายส่งผักและผลไม้

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 201/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

วันที่จดทะเบียน: 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.บุญนำ โคโคนัท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.บุญนำ โคโคนัท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.บุญนำ โคโคนัท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.บุญนำ โคโคนัท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.บุญนำ โคโคนัท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ขายส่งผักและผลไม้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 201/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130