บจ.บ้านศุภาสิริ จำกัด

ชื่อ: บจ.บ้านศุภาสิริ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 33/8 ถนนวัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

วันที่จดทะเบียน: 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.บ้านศุภาสิริ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.บ้านศุภาสิริ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.บ้านศุภาสิริ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.บ้านศุภาสิริ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.บ้านศุภาสิริ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 33/8 ถนนวัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000