บจ.ประตูน้ำสตรีทฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ประตูน้ำสตรีทฟู้ดส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าและให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ซื้อและขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 101 ซอยรามคำแหง 60 แยก 3 (สวนสน 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 7/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ประตูน้ำสตรีทฟู้ดส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ประตูน้ำสตรีทฟู้ดส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ประตูน้ำสตรีทฟู้ดส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ประตูน้ำสตรีทฟู้ดส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ประตูน้ำสตรีทฟู้ดส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าและให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ซื้อและขายสินค้าอุปโภคบริโภค สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 101 ซอยรามคำแหง 60 แยก 3 (สวนสน 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240