บจ.ปาล์ม ทรี ดิจิตอล จำกัด

ชื่อ: บจ.ปาล์ม ทรี ดิจิตอล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้านพัก วิลล่า ให้เช่าที่พักอาศัย ที่เป็นของตนเอง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 8/88 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

วันที่จดทะเบียน: 2/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ปาล์ม ทรี ดิจิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ปาล์ม ทรี ดิจิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ปาล์ม ทรี ดิจิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ปาล์ม ทรี ดิจิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ปาล์ม ทรี ดิจิตอล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้านพัก วิลล่า ให้เช่าที่พักอาศัย ที่เป็นของตนเอง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8/88 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280