บจ.ปิยะ ซัพพลาย ระยอง จำกัด

ชื่อ: บจ.ปิยะ ซัพพลาย ระยอง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 26 ถนนชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

วันที่จดทะเบียน: 11/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ปิยะ ซัพพลาย ระยอง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ปิยะ ซัพพลาย ระยอง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ปิยะ ซัพพลาย ระยอง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ปิยะ ซัพพลาย ระยอง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ปิยะ ซัพพลาย ระยอง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 26 ถนนชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150