บจ.พงสินณัฐญากรภานิช จำกัด

ชื่อ: บจ.พงสินณัฐญากรภานิช จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับซื้อ-ส่งออกทุเรียนสด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 77/7 หมู่ที่ 10 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วันที่จดทะเบียน: 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พงสินณัฐญากรภานิช จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พงสินณัฐญากรภานิช จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พงสินณัฐญากรภานิช จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พงสินณัฐญากรภานิช จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พงสินณัฐญากรภานิช จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/12/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับซื้อ-ส่งออกทุเรียนสด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 77/7 หมู่ที่ 10 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000