บจ.พอช โปรดักชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.พอช โปรดักชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทำความะอาด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1/74 หมู่ที่ 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

วันที่จดทะเบียน: 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พอช โปรดักชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พอช โปรดักชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พอช โปรดักชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พอช โปรดักชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พอช โปรดักชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทำความะอาด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1/74 หมู่ที่ 7 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000