บจ.พาร์กอน เคมิคัล จำกัด

ชื่อ: บจ.พาร์กอน เคมิคัล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการ สำหรับงานด้านห้องปฎิบัติการเคมี ในการวิเคราะห์คุณสมบัติที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 224/42 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

วันที่จดทะเบียน: 11/1/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พาร์กอน เคมิคัล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พาร์กอน เคมิคัล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พาร์กอน เคมิคัล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พาร์กอน เคมิคัล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พาร์กอน เคมิคัล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/1/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการ สำหรับงานด้านห้องปฎิบัติการเคมี ในการวิเคราะห์คุณสมบัติที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 224/42 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270