บจ.พาวิลเลียนซิสเต็มส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พาวิลเลียนซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้งซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 322/6 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

วันที่จดทะเบียน: 1/23/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พาวิลเลียนซิสเต็มส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พาวิลเลียนซิสเต็มส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พาวิลเลียนซิสเต็มส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พาวิลเลียนซิสเต็มส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พาวิลเลียนซิสเต็มส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/23/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้งซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 322/6 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130