บจ.พิโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.พิโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการด้านสินเชื่อ รับจำนอง โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากนั้น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 70 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วันที่จดทะเบียน: 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พิโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พิโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พิโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พิโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พิโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการด้านสินเชื่อ รับจำนอง โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากนั้น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 70 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000