บจ.พีฟา อิมพอร์ต กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.พีฟา อิมพอร์ต กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง ผ้าทอทุกชนิด เครื่องนอน ถุงนอน และของที่เป็นเครื่องนอนทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 113 หมู่ที่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

วันที่จดทะเบียน: 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พีฟา อิมพอร์ต กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พีฟา อิมพอร์ต กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พีฟา อิมพอร์ต กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พีฟา อิมพอร์ต กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พีฟา อิมพอร์ต กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง ผ้าทอทุกชนิด เครื่องนอน ถุงนอน และของที่เป็นเครื่องนอนทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 113 หมู่ที่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190