บจ.พีเอสเอ็น คอสเมติกส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พีเอสเอ็น คอสเมติกส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก เครื่องสำอาง อาหารเสริมตลอดจนผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งเพื่อประทินผิวและบำรุงร่างกาย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 9/180 หมู่ที่ 6 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พีเอสเอ็น คอสเมติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พีเอสเอ็น คอสเมติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พีเอสเอ็น คอสเมติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พีเอสเอ็น คอสเมติกส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พีเอสเอ็น คอสเมติกส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก เครื่องสำอาง อาหารเสริมตลอดจนผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งเพื่อประทินผิวและบำรุงร่างกาย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9/180 หมู่ที่ 6 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000