บจ.พีแอนด์พี เกาะเต่า จำกัด

ชื่อ: บจ.พีแอนด์พี เกาะเต่า จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ บริหารดูแลจัดการที่พักอาศัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 12/42 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

วันที่จดทะเบียน: 12/3/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พีแอนด์พี เกาะเต่า จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พีแอนด์พี เกาะเต่า จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พีแอนด์พี เกาะเต่า จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พีแอนด์พี เกาะเต่า จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พีแอนด์พี เกาะเต่า จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/3/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ บริหารดูแลจัดการที่พักอาศัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 12/42 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280