บจ.พี.เอส.คิว.อิมพอร์ท จำกัด

ชื่อ: บจ.พี.เอส.คิว.อิมพอร์ท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ขายปลีก รับซื้อ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง และเครื่องนุ่งห่ม ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 40 ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่จดทะเบียน: 4/2/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.พี.เอส.คิว.อิมพอร์ท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.พี.เอส.คิว.อิมพอร์ท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.พี.เอส.คิว.อิมพอร์ท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.พี.เอส.คิว.อิมพอร์ท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.พี.เอส.คิว.อิมพอร์ท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4/2/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ขายปลีก รับซื้อ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง และเครื่องนุ่งห่ม ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 40 ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260