บจ.ฟลายมีโฮม จำกัด

ชื่อ: บจ.ฟลายมีโฮม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: โรงแรม ให้เช่าห้องพัก ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 444/254 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์บางนา หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่จดทะเบียน: 9/27/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ฟลายมีโฮม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ฟลายมีโฮม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ฟลายมีโฮม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ฟลายมีโฮม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ฟลายมีโฮม จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/27/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ โรงแรม ให้เช่าห้องพัก ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 444/254 หมู่บ้าน เดอะแพลนท์บางนา หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540