บจ.ภิรมนนทภัทร จำกัด

ชื่อ: บจ.ภิรมนนทภัทร จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม การดูเเลสุขภาพเเละเสริมความงามทุกประเภท บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 841/1 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

วันที่จดทะเบียน: 6/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ภิรมนนทภัทร จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ภิรมนนทภัทร จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ภิรมนนทภัทร จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ภิรมนนทภัทร จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ภิรมนนทภัทร จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม การดูเเลสุขภาพเเละเสริมความงามทุกประเภท บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 841/1 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150