บจ.มันนี่ เลิฟเวอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.มันนี่ เลิฟเวอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย เเละการขยายตลาด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 780/170 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 9/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มันนี่ เลิฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มันนี่ เลิฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มันนี่ เลิฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มันนี่ เลิฟเวอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มันนี่ เลิฟเวอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย เเละการขยายตลาด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 780/170 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250