บจ.มัมมีบราเธอร์ส จำกัด

ชื่อ: บจ.มัมมีบราเธอร์ส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับผลิตงานโฆษณา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 185/180 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่จดทะเบียน: 2/20/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มัมมีบราเธอร์ส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มัมมีบราเธอร์ส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มัมมีบราเธอร์ส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มัมมีบราเธอร์ส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มัมมีบราเธอร์ส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/20/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับผลิตงานโฆษณา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 185/180 ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310