บจ.มาการีนส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.มาการีนส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 11 ซอยอัสสัมชัญ 13 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

วันที่จดทะเบียน: 1/21/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มาการีนส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มาการีนส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มาการีนส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มาการีนส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มาการีนส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/21/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 11 ซอยอัสสัมชัญ 13 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160