บจ.มายด์รอยด์ จำกัด

ชื่อ: บจ.มายด์รอยด์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย สื่อการเรียน การสอน อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ตึก เอ ชั้นที่ 35 ห้องเลขที่ ทีเอ็นเอ01-04 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่จดทะเบียน: 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มายด์รอยด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มายด์รอยด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มายด์รอยด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มายด์รอยด์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มายด์รอยด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่าย สื่อการเรียน การสอน อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ตึก เอ ชั้นที่ 35 ห้องเลขที่ ทีเอ็นเอ01-04 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310