บจ.มายสกาย2020 จำกัด

ชื่อ: บจ.มายสกาย2020 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 263/7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มายสกาย2020 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มายสกาย2020 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มายสกาย2020 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มายสกาย2020 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มายสกาย2020 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 263/7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250