บจ.มาฮาลายา จำกัด

ชื่อ: บจ.มาฮาลายา จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกสอนโยคะ การยกระดับชีวิต การฝึกสติเพื่อความเครียด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 122/13 หมู่ที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

วันที่จดทะเบียน: 11/1/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มาฮาลายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มาฮาลายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มาฮาลายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มาฮาลายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มาฮาลายา จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/1/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกสอนโยคะ การยกระดับชีวิต การฝึกสติเพื่อความเครียด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 122/13 หมู่ที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140