บจ.มาเกล อินดัสเทรียล พาร์ทส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.มาเกล อินดัสเทรียล พาร์ทส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 112/189 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่จดทะเบียน: 2/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มาเกล อินดัสเทรียล พาร์ทส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มาเกล อินดัสเทรียล พาร์ทส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มาเกล อินดัสเทรียล พาร์ทส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มาเกล อินดัสเทรียล พาร์ทส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มาเกล อินดัสเทรียล พาร์ทส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 112/189 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540