บจ.มินตรา อินฟินิท จำกัด

ชื่อ: บจ.มินตรา อินฟินิท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่งอาหารเสริม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 77 หมู่ที่ 13 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

วันที่จดทะเบียน: 2/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มินตรา อินฟินิท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มินตรา อินฟินิท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มินตรา อินฟินิท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มินตรา อินฟินิท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มินตรา อินฟินิท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขายส่งอาหารเสริม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 77 หมู่ที่ 13 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210