บจ.มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด

ชื่อ: บจ.มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก พัฒนาและดูแลระบบทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 53/16 ซอยมิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

วันที่จดทะเบียน: 2/26/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/26/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก พัฒนาและดูแลระบบทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 53/16 ซอยมิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000