บจ.ยิ้มหวานแฟมิลี่ จำกัด

ชื่อ: บจ.ยิ้มหวานแฟมิลี่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 38 หมู่ที่ 5 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

วันที่จดทะเบียน: 11/14/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ยิ้มหวานแฟมิลี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ยิ้มหวานแฟมิลี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ยิ้มหวานแฟมิลี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ยิ้มหวานแฟมิลี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ยิ้มหวานแฟมิลี่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/14/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ที่ 5 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210