บจ.ยิ้ม ฮอสเทล จำกัด

ชื่อ: บจ.ยิ้ม ฮอสเทล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 324/64 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่จดทะเบียน: 6/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ยิ้ม ฮอสเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ยิ้ม ฮอสเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ยิ้ม ฮอสเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ยิ้ม ฮอสเทล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ยิ้ม ฮอสเทล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 324/64 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150