บจ.ยูชิน (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.ยูชิน (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม การตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ การปรับปรุงระบบ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 202/1 ตรอกวัดเชิงหวาย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันที่จดทะเบียน: 11/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ยูชิน (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ยูชิน (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ยูชิน (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ยูชิน (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ยูชิน (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม การตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ การปรับปรุงระบบ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 202/1 ตรอกวัดเชิงหวาย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800