บจ.ยูอมูเลท จำกัด

ชื่อ: บจ.ยูอมูเลท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการทำเว็บไซต์ให้บริการ ออกแบบจัดทำ ดูแลรักษาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 27/1 ซอยพหลโยธิน 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่จดทะเบียน: 2/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ยูอมูเลท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ยูอมูเลท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ยูอมูเลท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ยูอมูเลท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ยูอมูเลท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการทำเว็บไซต์ให้บริการ ออกแบบจัดทำ ดูแลรักษาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 27/1 ซอยพหลโยธิน 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900