บจ.ระยอง โพรไวเดอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ระยอง โพรไวเดอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 40/1 หมู่ที่ 4 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

วันที่จดทะเบียน: 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ระยอง โพรไวเดอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ระยอง โพรไวเดอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ระยอง โพรไวเดอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ระยอง โพรไวเดอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ระยอง โพรไวเดอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 40/1 หมู่ที่ 4 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000