บจ.รัตนชัย จำกัด

ชื่อ: บจ.รัตนชัย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2488 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่จดทะเบียน: 9/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.รัตนชัย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.รัตนชัย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.รัตนชัย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.รัตนชัย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.รัตนชัย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2488 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520