บจ.รีโฮโบธ เทคนิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.รีโฮโบธ เทคนิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อมาขายไป ติดตั้ง เเละให้บริการซ่อมเเซมบำรุง เกี่ยวกับวิศวกรรม เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 38 ชั้นที่ 5 ยูนิต 5 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 12/27/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.รีโฮโบธ เทคนิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.รีโฮโบธ เทคนิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.รีโฮโบธ เทคนิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.รีโฮโบธ เทคนิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.รีโฮโบธ เทคนิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/27/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซื้อมาขายไป ติดตั้ง เเละให้บริการซ่อมเเซมบำรุง เกี่ยวกับวิศวกรรม เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องยนต์อุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 38 ชั้นที่ 5 ยูนิต 5 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250