บจ.รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ นายหน้า และที่ปรึกษา ทางด้านการเงินของสถาบันการเงินและธนาคาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1/21 หมู่บ้าน รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 12 ซอย1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

วันที่จดทะเบียน: 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.รุ่งอรุณ คอนเซาท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ นายหน้า และที่ปรึกษา ทางด้านการเงินของสถาบันการเงินและธนาคาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เว้นแต่ธุรกิจประกันภัย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1/21 หมู่บ้าน รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 12 ซอย1/1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110