บจ.รุ่งโรจน์ การเบาะ กระบี่ จำกัด

ชื่อ: บจ.รุ่งโรจน์ การเบาะ กระบี่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซ่อมเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 84/6 ถนนกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

วันที่จดทะเบียน: 11/7/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.รุ่งโรจน์ การเบาะ กระบี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.รุ่งโรจน์ การเบาะ กระบี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.รุ่งโรจน์ การเบาะ กระบี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.รุ่งโรจน์ การเบาะ กระบี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.รุ่งโรจน์ การเบาะ กระบี่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/7/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 84/6 ถนนกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000