บจ.รูมเควสท์ สุวรรณภูมิ จำกัด

ชื่อ: บจ.รูมเควสท์ สุวรรณภูมิ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 67/161 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่จดทะเบียน: 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.รูมเควสท์ สุวรรณภูมิ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.รูมเควสท์ สุวรรณภูมิ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.รูมเควสท์ สุวรรณภูมิ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.รูมเควสท์ สุวรรณภูมิ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.รูมเควสท์ สุวรรณภูมิ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 67/161 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210