บจ.ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด

ชื่อ: บจ.ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1-3 ถนนเปรมประชา ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000

วันที่จดทะเบียน: 1/10/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ร้านสะดวกซื้อ 168 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/10/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1-3 ถนนเปรมประชา ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000