บจ.ลลิน พารวย จำกัด

ชื่อ: บจ.ลลิน พารวย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 168/80 หมู่บ้าน บ้านประกายทองวิลล์ หมู่ที่ 1 ซอยพรุฉิมพลี ซอย 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 10/16/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ลลิน พารวย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ลลิน พารวย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ลลิน พารวย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ลลิน พารวย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ลลิน พารวย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/16/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ขายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 168/80 หมู่บ้าน บ้านประกายทองวิลล์ หมู่ที่ 1 ซอยพรุฉิมพลี ซอย 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110