บจ.ลีปเปอร์เวย์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ลีปเปอร์เวย์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆที่สนับสนุน สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 39/168 ซอยประชาอุทิศ 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

วันที่จดทะเบียน: 11/22/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ลีปเปอร์เวย์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ลีปเปอร์เวย์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ลีปเปอร์เวย์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ลีปเปอร์เวย์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ลีปเปอร์เวย์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/22/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆที่สนับสนุน สำนักงาน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 39/168 ซอยประชาอุทิศ 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140