บจ.ล่ก จำกัด

ชื่อ: บจ.ล่ก จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับจ้างถ่ายภาพและโฆษณา

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 999/755 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

วันที่จดทะเบียน: 12/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ล่ก จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ล่ก จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ล่ก จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ล่ก จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ล่ก จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับจ้างถ่ายภาพและโฆษณา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 999/755 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160