บจ.ล.เล็กการช่าง จำกัด

ชื่อ: บจ.ล.เล็กการช่าง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรกล

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 89/11 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

วันที่จดทะเบียน: 7/23/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ล.เล็กการช่าง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ล.เล็กการช่าง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ล.เล็กการช่าง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ล.เล็กการช่าง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ล.เล็กการช่าง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/23/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรกล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 89/11 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160