บจ.วรสัน จำกัด

ชื่อ: บจ.วรสัน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อผลิตแปรรูปและจำหน่าย ซื้อมา ขายไป สินค้าอุตสาหกรรม อะไหล่ สินค้าสิ้นเปลืองโรงงาน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 16/25 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

วันที่จดทะเบียน: 10/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.วรสัน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.วรสัน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.วรสัน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.วรสัน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.วรสัน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อผลิตแปรรูปและจำหน่าย ซื้อมา ขายไป สินค้าอุตสาหกรรม อะไหล่ สินค้าสิ้นเปลืองโรงงาน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 16/25 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510