บจ.วัฒนวงษ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.วัฒนวงษ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 10/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน 6 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่จดทะเบียน: 2/19/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.วัฒนวงษ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.วัฒนวงษ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.วัฒนวงษ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.วัฒนวงษ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.วัฒนวงษ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/19/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 10/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน 6 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260