บจ.วัลยา ดอท คอม จำกัด

ชื่อ: บจ.วัลยา ดอท คอม จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจัดจำหน่ายและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 94 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

วันที่จดทะเบียน: 11/7/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.วัลยา ดอท คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.วัลยา ดอท คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.วัลยา ดอท คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.วัลยา ดอท คอม จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.วัลยา ดอท คอม จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/7/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจัดจำหน่ายและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 94 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120