บจ.วายเอสที แปดแปดแปด จำกัด

ชื่อ: บจ.วายเอสที แปดแปดแปด จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเพื่อจำหน่ายเสื้อผ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 39/133 หมู่ที่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

วันที่จดทะเบียน: 12/23/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.วายเอสที แปดแปดแปด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.วายเอสที แปดแปดแปด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.วายเอสที แปดแปดแปด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.วายเอสที แปดแปดแปด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.วายเอสที แปดแปดแปด จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/23/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการเพื่อจำหน่ายเสื้อผ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 39/133 หมู่ที่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170