บจ.วีแคนวิน จำกัด

ชื่อ: บจ.วีแคนวิน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 901/1204 อาคารจี ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 1204 หมู่บ้าน ยูนิโอ จรัญฯ 3 ซอยจรัญสนิทวงค์ 3 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

วันที่จดทะเบียน: 2/27/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.วีแคนวิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.วีแคนวิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.วีแคนวิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.วีแคนวิน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.วีแคนวิน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/27/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 901/1204 อาคารจี ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 1204 หมู่บ้าน ยูนิโอ จรัญฯ 3 ซอยจรัญสนิทวงค์ 3 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600